Categorie afbeelding

ACHTERGRONDEN EN BRONNEN

De DwarslaesieWiki is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht), Dwarslaesie Organisatie Nederland en het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG).


Kies een onderwerp voor meer informatie

Totstandkoming Wiki

Het platform van de DwarslaesieWiki is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en het fonds NutsOhra, als afronding van het ALLRISC onderzoeksprogramma (Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in aging Spinal Cord injury). ALLRISC werd uitgevoerd in de jaren 2011-2015. ALLRISC bestond uit drie experimententen over het bevorderen van een actieve leefstijl en een landelijk onderzoek naar fitheid, gezondheid en kwaliteit van leven van mensen die al 10 jaar of langer een dwarslaesie hadden.  Zie: ALLRISC.

Op de website van ZonMW is een samenvatting te lezen van de projectaanvraag van de DwarslaesieWiki.

De herkomst van de inhoud van de Dwarslaesiewiki is hier te vinden.


Belangrijke bronnen en disclaimer

De belangrijkste bronnen van de inhoud van de DwarslaesieWiki zijn het ALLRISC onderzoek, het Handboek Dwarslaesierevalidatie en de Richtlijn Dwarslaesierevalidatie.

Met de DwarslaesieWiki wordt de kennis uit het ALLRISC project beschikbaar gemaakt voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie, hun naasten en andere belangstellenden. Meer informatie over ALLRISC is hier te vinden. De eindredactie van deze onderdelen van de Wiki berust bij prof. Dr. Marcel Post. Alle medische informatie is voorts gecheckt door een revalidatiearts aangesloten bij het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) .

Voorts is veel informatie ontleend aan diverse hoofdstukken van het Handboek Dwarslaesierevalidatie (Dr. F.W.A. van Asbeck & Dr. I.J.W. van Nes (2016),  Assen: Koninklijke Van Gorcum). Dit boek is gericht op zorgverleners. Het is te bestellen bij Van Gorkum  of in de boekhandel. Met instemming van de uitgever is de informatie uit ALLRISC aangevuld met een patiënten-versie van diverse hoofdstukken van dit handboek. De eindredactie van deze patiënten-versie is verzorgd door Dr. Ilse J.W. van Nes, tevens lid van de eindredactie van het Handboek.

Een derde belangrijke bron is de medisch-specialistische Richtlijn Dwarslaesierevalidatie. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een verworven dwarslaesie. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.

Aanvullende informatie wordt ook ontleend aan betrouwbare bronnen op internet. Alle medische informatie is, voorafgaand aan plaatsing op de Wiki, gecheckt door een revalidatiearts aangesloten bij het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG).


Gespecialiseerde revalidatiecentra en onderzoek

De website van SCIONN (Spinal Cord Injury OnderzoeksNetwerk Nederland) bevat informatie over onderzoeken die binnen de ZonMw onderzoeksprogramma's zijn uitgevoerd. De inhoud van deze website wordt later dit jaar geintegreerd met de website van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap.

Verder zijn er in Nederland 8 gespecialiseerde revalidatiecentra voor dwarslaesie en caudalaesie. Al deze centra hebben een research & development afdeling of kenniscentrum:

Adelante Zorggroep, Hoensbroek:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website kenniscentrum

Beatrixoord, Haren:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website onderzoeksafdeling

De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website kenniscentrum

Heliomare, Wijk aan Zee:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek:  website research- & developmentafdeling

Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Enschede:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website research- & developmentafdeling

Reade, Amsterdam:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website onderzoeksafdeling

Rijndam Revalidatie, Rotterdam:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website innovatie & onderzoek

Sint Maartenskliniek, Nijmegen:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website researchafdeling


Externe links

Hieronder vind je links voor meer informatie over revalidatie, onderzoek en behandeling van dwarslaesie.


 • Projectbeschrijving DwarslaesieWiki op de website van ZonMW
  • Op de website van ZonMW is een samenvatting te lezen van de projectaanvraag van de DwarslaesieWiki.

   Laatst aangepast op 28/09/2016 09:06  
 • Handboek Dwarslaesierevalidatie
  • F.A. van Asbeck (2007). Handboek dwarslaesierevalidatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

   In september 2016 is hier een nieuwe versie van verschenen:
   F.W.A. van Asbeck & I.J.W. van Nes (2016). Handboek dwarslaesierevalidatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

   Dit boek is gericht op zorgverleners. Het is te bestellen bij Van Gorcum of in de boekhandel.

   Laatst aangepast op 28/09/2016 09:08  
 • ALLRISC onderzoeksproject
  • ALLRISC staat voor Active LivestlyLe Rehabilitation Intervention in aging Spinal Cord injury. Doel van het project was het ontwikkelen van een meer systematische levenslange nazorg van mensen met een chronische dwarslaesie die gebruik maken van een rolstoel. Dit is belangrijk voor het behoud en bevordering van een actieve leefstijl, fysieke fitheid en gezondheid, en daarmee de kwaliteit van leven. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Herstel van mobiliteit in de dwarslaesierevalidatie’ uit het eerste ZonMw Revalidatieprogramma uit 1999.

   Meer informatie over het ALLRISC onderzoek is te vinden op de website van ZonMw en de website van De Hoogstraat Revalidatie.

   Laatst aangepast op 24/10/2018 15:04  
 • Internet
 • Disclaimer
  • De inhoud van de Wiki wordt beschermd door auteursrechten. Overnemen van teksten door derden is alleen toegestaan met expliciete bronvermelding.

   De informatie in de Wiki is niet bedoeld ter vervanging van medische zorgverlening of advisering. Zorg dat je altijd een revalidatiearts raadpleegt als je ergens over twijfelt of gezondheidsklachten hebt.

   De disclaimer en het privacybeleid van dwarslaesie.nl zijn ook van toepassing op de Wiki.

   Laatst aangepast op 06/04/2017 11:23  
 • Contact
  •  Suggesties voor verbeteringen en feedback kunnen worden verstuurd via wiki@dwarslaesie.nl

   Laatst aangepast op 24/04/2017 06:47  
 • Nederlandse dwarslaesierevalidatie
  • Het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap is de vereniging van zorgprofessionals in de Nederlandse dwarslaesierevalidatie. De website biedt algemeen toegankelijke informatie en een besloten gedeelte voor professionals.

   Laatst aangepast op 23/09/2016 13:39  
 • Nederlands dwarslaesieonderzoek
 • Informatie over dwarslaesie (Engelstalig)
  • De informatie op deze website is voor zowel betrokkenen als voor zorgprofessionals. Naast factsheets over allerlei aspecten van dwarslaesie zijn er bijvoorbeeld ook video's over gezondheidsklachten te vinden.
   www.uab.edu/medicine/sci/

   Een heel uitgebreide en goede particuliere website, met veel doorverwijzingen naar andere relevante websites:
   www.sci-info-pages.com/

   Laatst aangepast op 23/09/2016 13:41  
 • Organisaties voor mensen met een dwarslaesie
  • In veel landen is een organisatie van en voor mensen met een dwarslaesie actief. Hieronder staan een aantal links naar websites van verenigingen die veel informatie over allerlei aspecten van het leven met een dwarslasie bieden.

   www.unitedspinal.org
   www.pva.org
   www.scia.org.au/

   Laatst aangepast op 23/09/2016 13:42  
 • Informatie over behandeling dwarslaesie (Engelstalig)
  • Deze website is een informatiebron van en voor zorgprofessionals over alle aspecten van de behandeling van dwarslaesie. De informatie is georganiseerd in beknopte modules per discipline en onderwerp. Alle informatie op deze website is  – na registratie – vrij toegankelijk.
   www.elearnsci.org/

   Op de website van SCIRE, wat staat voor Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence, is alle wetenschappelijke onderbouwing van dwarslaesie revalidatie samengebracht. De website is gericht op behandelaars.

   Laatst aangepast op 23/09/2016 13:47