Het Magazine gedeelte is alleen toegankelijk voor DON-leden

U dient in te loggen als DON-lid om deel te nemen aan dit platform.

TitelJaarUitgaveAangemaakt 
Dwarslaesie Magazine 2018 04 10-12-2018
Tags:6 Dwarslaesie in cijfers | 8 Ik en mijn laesie | 10 Goed zitten, goed rijden | 12 Elektrostimulatie naar de eerste lijn | 16 Landelijke Laesiedag | 22 In memoriam Jos Hendriks | 26 Dwarslaesiezorg door de jaren heen | 37 Tips voor betere verstrekking Wmo-voorzieningen | Columns: 7 Burugo Au!, 22/23 Jos Hendriks Toegankelijk, 33 Jos Dekkers | Rubrieken: 5 De oplossing Fotograferen met een drone, 14 Mooie dingen Henri Aardse, 19 In beweging Liesbeth van Baardwijk, 20 Ongehinderd Overdekte uitstapjes, 24 Het onderzoek Decubitus onder de loep, 29 De regels Schadevergoeding en bijstandsuitkering, 30 Een mens, een dwarslaesie Sylvan Canrinus, 32 Vraag aan de dokter Verstoorde temperatuurregulatie, 34 Lopers met een laesie Eigen regie bij fysiotherapie, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2017 04 16-12-2018
Tags:6 6 Stel je eens voor… | 8 Studenten brengen techniek verder | 10 Soms wordt het te zwaar | 12 Een mooie Schakeldag | 19 Jeroen Kooij: een jaar met een dwarslaesie | 22 Gezond oud worden met een laesie | 26 Hoofdartikel: Belangen behartigen: het moet ook lokaal | Columns, 7 Burugo Fred, 17 Jos Hendriks Kwaliteit!, 35 Jos Dekkers, Mijn rolstoel is mijn kleinste ongemak | Rubrieken, 5 De oplossing Tandenborstelaanpassing voor Nico Jonk, 14 Mooie dingen Mustafa Kör, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 4, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Ervaringsdeskundigheid onder de loep, 31 De regels Speciale regeling motorrijtuigenbelasting,32 Een mens, een caudalaesie Mirande Bakker, 34 Vraag aan de dokter Wat kun je doen aan pijn?, 36 Caudalaesie Een fysiotherapeut met kennis van zaken ,39 Hoge dwarslaesie Save the date, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2016 04 16-12-2018
Tags: 6 ‘Zelf weet je het beste wat goed voor je is’ | 10 Zichtbaar een andere tijd | 12 ‘De techniek is met ons’ | 16 Een dag zoals die hoort te zijn | 18 Dankjewel Jan! | 19 Bijzondere leden | 26 Hoofdartikel: Veertig jaar DON - Nog steeds een schakel | Columns, 1 1 Burugo ONZIN!, 21 Paul Asselbergs Wie wat bewaart..., 25 Jos Dekkers We werken door!, 31 Jos Hendriks Daar wil je toch niet bijhoren... | Rubrieken, 5 De oplossing Ski-aanpassing voor Linda van Impelen, 8 Voor / na Feestkleding voor Marianne Kasbergen, 14 Mooie dingen Ben Roest, 20 Ongehinderd ‘Er kan al zoveel meer dan vroeger!’ 22 Het onderzoek Met onder meer: Veertig jaar dwarslaesieonderzoek, 29 De achterban ‘Het is net een gewoon huwelijk’, 30 Vraag aan de dokter Wat is er op medisch gebied veranderd?, 33 De regels Letselschade regelen door de jaren heen, 34 Een mens, een dwarslaesie ‘Je kunt er alleen maar bij winnen’, 36 Caudalaesie De TOMAX-procedure, 39 Hoge dwarslaesie Veertig jaar wateren, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2015 04 17-12-2018
Tags: 6 Handbike Battle | 12 Prof. dr. Thomas W.J. Janssen | 22 Boarden met Aisle chairs | 24 Kwaliteitsvenster voor revalidatie | 37 T oegankelijkheid | 41 ESCIF congres | Columns, 11 Burugo Vliegvakantie, 27 Paul Asselbergs Het laatste nieuws | Column 11 Burugo Vliegvakantie, 27 Paul Asselbergs | Rubrieken, 5 Goed om te weten Dwarslaesie Challenge Week, 14 Een mens een dwarslaesie Koos Alberts, zanger van het levenslied, 17 Letselschade Een ongeval op of tijdens het werk, 18 Make-over Dave Versluis, 29 Dwarslaesie Onderzoek, 29 Vermoeidheid bij een dwarslaesie, 31 Beweegstimuleringsprogramma Het laatste nieuws, 32 Caudadag 2015 Leven met cauda? Tips en adviezen, 34 Kunst zonder beperkingen Schilderen? Muziekinstrument bespelen?, 36 Lekker weg, Het Louwmanmuseum, Den Haag, De Hermitage Amsterdam, 38 Facebook, 39 Werkgroep Hoge dwarslaesie Hoesten, 40 Evenementen
Dwarslaesie Magazine 2018 03 10-12-2018
Tags:6 Vliegen! | 8 Gratis en handig | 10 Iedereen zijn eigen battle | 12 ‘Verwerking verschilt van mens tot mens’ | 16 De vrijwilligersbijeenkomst | 22 Nuttige informatie op de SupportBeurs | 26 Dwarslaesietop: revalidatie onder de loep | Columns: 7 Burugo, Niet voor bedoeld, 17 Jos Hendriks, Hoesten, 35 Jos Dekkers Wij zoeken versterking! | Rubrieken: 5 De oplossing Tasje voor katheters, 14 Mooie dingen Mike Kool, 19 In beweging Sharon Schleepen, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Met onder meer: leren van de HandbikeBattle, 31 De regels Autonome dysregulatie en de Wlz, 32 Een mens, een dwarslaesie Cees Roest, 34 Vraag aan de dokter Urineweginfecties, 36 Lopers met een laesie Stappen zetten met je laesie, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging.
Dwarslaesie Magazine 2017 03 16-12-2018
Tags:6 Bingo! | 10 Leven met je onzichtbare laesie | 12 Wat je moet weten over handbiken | 18 ‘Ik ben letterlijk uit het dal gefietst’ | 21 Keuze-instrumenten beschikbaar | 22 ‘Zorgbureaucratie is een crime’ | 26 Hoofdartikel: Tien knelpunten aangepakt | Columns, 7 Burugo Toegankelijkheid, 17 Jos Hendriks, Ik zit!, 33 Jos Dekkers, Lokale belangenbehartiging is nu extra belangrijk | Rubieken, 5 De oplossing Camera-aanpassing voor Mike Kool, 8 Voor / na Marijke Smits, 14 Mooie dingen Anneke de Swart, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 3, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Met onder meer: Wat doet het met je lichaamsbeeld?, 29 De regels Daar gaat je letselschadeuitkering?, 30 Een mens, een caudalaesie Margo Kauwenberg, 32 Vraag aan de dokter Wat kun je doen aan pijn?, 34 Caudalaesie Haptotherapie, 37 Hoge dwarslaesie Uit bed gehaald door een robot?, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2016 03 16-12-2018
Tags:6 De fantastische scheve toren van Pisa | 10 ‘Ik kijk eindelijk weer vooruit’ | 12 Het virus van de HandbikeBattle | 16 Dwarslaesiecafé goed bezocht | 19 ESCIF-congres over succesvolle (re)integratie | 20 ‘Let op belasting en belastbaarheid’ | 26 Hoofdartikel: ‘Wetenschappelijk onderzoek gaat over óns leven’ | 29 Schakeldag in het teken van veertig jaar DON | 30 Samen beslissen over de beste behandeling | Columns, 13 Jos Hendriks Vertrouwen, 17 Burugo In de weg, 25 Paul Asselbergs Een sprookjeshuwelijk, 31 Jos Dekkers We maken informatie toegankelijk | Rubrieken, 5 De oplossing Muziekaanpassing voor Bert de Wit, 8 Voor / na Trouwpak voor Harry Zwart, 14 Mooie dingen Arijan van de Wiel, 22 Het onderzoek Met onder andere: Meer ALLRISCresultaten 24 Ongehinderd ‘Heel belangrijk dat álle gasten zich welkom voelen’, 33 De regels Woning aanpassen: WMO of niet?, 34 Een mens, een dwarslaesie Marianne de Winter, 37 Vraag aan de dokter Hoe zit dat met trombose? 38 Caudalaesie Als je niet goed kunt bewegen, 41 Hoge dwarslaesie Een elektrische urinezak, 44 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2015 03 17-12-2018
Tags: 6 Wings For Life World Run | 14 Adri de Visser | 24 DON neemt deel aan ontwikkeling ‘richtlijn dwarslaesie’ | 27 Oratie Marcel Post 2 juni jl. | 35 Wordt VN verdrag eindelijk bekrachtigt door de NL regering? | columns | 13 Burugo Ik ook, 41 Paul Asselbergs God ziet alles | Rubrieken 5 Goed om te weten In Oekraïne overlijden veel mensen met een dwarslaesie oorzaak: gebrek aan kennis, 17 Arbeid Als vrijwilliger aan de slag, geeft vaak veel voldoening!, 18 Make-over Manon Beumer, 20 Werkgroep Hoge dwarslaesie Resultaten enquête ‘Kwaliteit van Leven met een dwarslaesie’, 23 Lekker weg! Twee goed toegankelijke musea in Den haag, 28 Letselschade Smart & Leed Is het wel in geld uit te drukken?, 29 Caudalaesie Kijk naar de mogelijkheden die overblijven, 30 Een mens een caudalaesie Een optimist Viola van der Schaaf | 32 Kunst zonder beperkingen Mondschilder Coen van de Rooij | 36 Dwarslaesie Onderzoek, Oorzaak slechte slaapkwaliteit, Aandrijftechniek verbeteren met minder energieverlies | 38 Dwarslaesie Forum, Facebook | 39 TIP Agendatip Boek: PAK me dan… als je KAN Mieke van Oss
Dwarslaesie Magazine 2018 02 10-12-2018
Tags:6 Voeding verdient veel meer aandacht | Passie in beeld | 8 ‘Zeg het met muziek’ | 10 Bijeenkomst voor mensen met een hoge 12 dwarslaesie | 16 Ook Yaron loopt voor DON | 22 Bewegen met een dwarslaesie | 26 Kan het ooit genezen? | 36 Koninklijke onderscheiding voor Frans Penninx | Columns: 7 Burugo Zitten is het nieuwe roken, 17 Jos Hendriks,Dan leg ik mijn hoofd tegen jouw borsten, 21 Jos Dekkers, Zorgverzekeraars: betrek DON bij jullie zorginkoop! | Rubrieken: 5 De oplossing Spiegel voor zelfkatheterisatie, 14 Mooie dingen Hanneke Dijkstra, 19 In beweging Jan Peter en Greta Gijse, 20 Ongehinderd Genieten van het water, 24 Het onderzoek Met onder meer: Vader of moeder worden na een dwarslaesie, 31 De regels: Nieuw: een wet voor vergoeding van affectieschade, 32 Een mens, een dwarslaesie Rolf Leefkens, 34 Vraag aan de dokter, Een laesie en lopen: eenheid en verscheidenheid, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2017 02 16-12-2018
Tags: 6 Leren van elkaars ervaring | 10 Seksualiteit zit vooral in je hoofd | 12 Het waren weer prachtige dagen! | 19 Volgende stappen exoskelet | 23 Bijscholing voor vrijwilligers | 26 Hoofdartikel: Kwaliteit continentiehulpmiddelen beschermd | 29 Behandelaars bijeenOp 20 mei had het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap het jaarcongres bij Heliomare. | Columns, 7 Burugo Smartphone, 17 Jos Hendriks Tandenborstel, 35 Jos Dekkers Ruim baan voor technologische vernieuwing! | Rubrieken 5 De oplossing Fitnessspalken voor Carsten Jansen, 8 Voor / na Nicole Arends, 14 Mooie dingen Coen de Rooij, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 2, 20 Ongehinderd Uitgankelijkheid: iedereen veilig naar buiten, 24 Het onderzoek Met onder meer: brain-computerinterface, 31 De regels Snel aanpassen ondanks bestemmingsplan, 32 Een mens, een dwarslaesie Toine Welling, 34 Vraag aan de dokter Arm- en handchirurgie: wat is mogelijk?, 36 Caudalaesie Leren leven met een caudalaesie, 39 Hoge dwarslaesie Staan met een elektrische rolstoel, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging