Het Magazine gedeelte is alleen toegankelijk voor DON-leden

U dient in te loggen als DON-lid om deel te nemen aan dit platform.

TitelJaarUitgaveAangemaakt 
Dwarslaesie Magazine 2019 01 04-03-2019
Tags:6 Voeding, gewicht en gezondheid nieuwe brochure voor mensen met een dwarslaesie. | 8 Rollend op reis | 10 Beter lopen met neurostimulatie Sjaak Deckers, directeur van GTX Medical, geeft uitleg over neurostimulatie, een interessante nieuwe techniek. | 12 Euthanasiemogelijkheid biedt ook uitzicht op leven | 22 Anabole steroïden als therapeutisch middel? | 26 Onderzoek achterban DON levert inzichten én vrijwilligers op | Columns: 7 Burugo Keukentafelgesprek 17 Mieke van Oss Omdenken 33 Jos Dekkers Spontaniteit, weg ermee! | Rubrieken: 5 De oplossing Weer zelf dingen pakken 14 Mooie dingen Alok Blondé 16 Ik en mijn laesie Ton Kempers 19 In beweging De handbikegroep 20 Ongehinderd Toegankelijke restaurants 24 Het onderzoek Onder andere: Uitkomsten na dwarslaesie 29 De regels Eigen bijdragen Wmo en Wlz 30 Een mens, een dwarslaesie Nicola Dutto 32 Vraag aan de dokter Osteoporose 34 Lopers met een laesie TOMAX-procedure 37 Hoge dwarslaesie Tillift op de rolstoel 39 Vraag en aanbod 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2018 04 10-12-2018
Tags:6 Dwarslaesie in cijfers | 8 Ik en mijn laesie | 10 Goed zitten, goed rijden | 12 Elektrostimulatie naar de eerste lijn | 16 Landelijke Laesiedag | 22 In memoriam Jos Hendriks | 26 Dwarslaesiezorg door de jaren heen | 37 Tips voor betere verstrekking Wmo-voorzieningen | Columns: 7 Burugo Au!, 22/23 Jos Hendriks Toegankelijk, 33 Jos Dekkers | Rubrieken: 5 De oplossing Fotograferen met een drone, 14 Mooie dingen Henri Aardse, 19 In beweging Liesbeth van Baardwijk, 20 Ongehinderd Overdekte uitstapjes, 24 Het onderzoek Decubitus onder de loep, 29 De regels Schadevergoeding en bijstandsuitkering, 30 Een mens, een dwarslaesie Sylvan Canrinus, 32 Vraag aan de dokter Verstoorde temperatuurregulatie, 34 Lopers met een laesie Eigen regie bij fysiotherapie, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2018 03 10-12-2018
Tags:6 Vliegen! | 8 Gratis en handig | 10 Iedereen zijn eigen battle | 12 ‘Verwerking verschilt van mens tot mens’ | 16 De vrijwilligersbijeenkomst | 22 Nuttige informatie op de SupportBeurs | 26 Dwarslaesietop: revalidatie onder de loep | Columns: 7 Burugo, Niet voor bedoeld, 17 Jos Hendriks, Hoesten, 35 Jos Dekkers Wij zoeken versterking! | Rubrieken: 5 De oplossing Tasje voor katheters, 14 Mooie dingen Mike Kool, 19 In beweging Sharon Schleepen, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Met onder meer: leren van de HandbikeBattle, 31 De regels Autonome dysregulatie en de Wlz, 32 Een mens, een dwarslaesie Cees Roest, 34 Vraag aan de dokter Urineweginfecties, 36 Lopers met een laesie Stappen zetten met je laesie, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging.
Dwarslaesie Magazine 2018 02 10-12-2018
Tags:6 Voeding verdient veel meer aandacht | Passie in beeld | 8 ‘Zeg het met muziek’ | 10 Bijeenkomst voor mensen met een hoge 12 dwarslaesie | 16 Ook Yaron loopt voor DON | 22 Bewegen met een dwarslaesie | 26 Kan het ooit genezen? | 36 Koninklijke onderscheiding voor Frans Penninx | Columns: 7 Burugo Zitten is het nieuwe roken, 17 Jos Hendriks,Dan leg ik mijn hoofd tegen jouw borsten, 21 Jos Dekkers, Zorgverzekeraars: betrek DON bij jullie zorginkoop! | Rubrieken: 5 De oplossing Spiegel voor zelfkatheterisatie, 14 Mooie dingen Hanneke Dijkstra, 19 In beweging Jan Peter en Greta Gijse, 20 Ongehinderd Genieten van het water, 24 Het onderzoek Met onder meer: Vader of moeder worden na een dwarslaesie, 31 De regels: Nieuw: een wet voor vergoeding van affectieschade, 32 Een mens, een dwarslaesie Rolf Leefkens, 34 Vraag aan de dokter, Een laesie en lopen: eenheid en verscheidenheid, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2018 01 28-11-2018
Tags:6 Woningaanpassing | 8 Niek de Jonge | 10 Gezond en actief door coaching | 12 Een regiodag vol vitaliteit | 19 Handbiken voor het goede doel | 20 Vraagbaak op internet | | 26 Het kan beter het moet beter | 29 Topsport paralympische winterspelen | Columns: Burugo Nooduitgang, Jos Hendriks, De rol van de behanger, Jos Dekkers, Ervaringskennis bij zorgvernieuwing | Rubrieken: De oplossing, wegklapbaar douchegordijn, Mooie dingen, Marijke van der Neut, In beweging, Bas Parinussa, Ongehinderd, bijna lente, Het onderzoek, trainen met exoskelet, De regels, onafhankelijke cliëntondersteuning, Een mens een dwarslaesie, Laurens Hodes, Vraag aan de dokter, Wat kun je doen aan pijn, Caudalaesie, op de barricades, Hoge dwarslaesie, Informatiedag Utrecht
Dwarslaesie Magazine 2017 04 16-12-2018
Tags:6 6 Stel je eens voor… | 8 Studenten brengen techniek verder | 10 Soms wordt het te zwaar | 12 Een mooie Schakeldag | 19 Jeroen Kooij: een jaar met een dwarslaesie | 22 Gezond oud worden met een laesie | 26 Hoofdartikel: Belangen behartigen: het moet ook lokaal | Columns, 7 Burugo Fred, 17 Jos Hendriks Kwaliteit!, 35 Jos Dekkers, Mijn rolstoel is mijn kleinste ongemak | Rubrieken, 5 De oplossing Tandenborstelaanpassing voor Nico Jonk, 14 Mooie dingen Mustafa Kör, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 4, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Ervaringsdeskundigheid onder de loep, 31 De regels Speciale regeling motorrijtuigenbelasting,32 Een mens, een caudalaesie Mirande Bakker, 34 Vraag aan de dokter Wat kun je doen aan pijn?, 36 Caudalaesie Een fysiotherapeut met kennis van zaken ,39 Hoge dwarslaesie Save the date, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2017 03 16-12-2018
Tags:6 Bingo! | 10 Leven met je onzichtbare laesie | 12 Wat je moet weten over handbiken | 18 ‘Ik ben letterlijk uit het dal gefietst’ | 21 Keuze-instrumenten beschikbaar | 22 ‘Zorgbureaucratie is een crime’ | 26 Hoofdartikel: Tien knelpunten aangepakt | Columns, 7 Burugo Toegankelijkheid, 17 Jos Hendriks, Ik zit!, 33 Jos Dekkers, Lokale belangenbehartiging is nu extra belangrijk | Rubieken, 5 De oplossing Camera-aanpassing voor Mike Kool, 8 Voor / na Marijke Smits, 14 Mooie dingen Anneke de Swart, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 3, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Met onder meer: Wat doet het met je lichaamsbeeld?, 29 De regels Daar gaat je letselschadeuitkering?, 30 Een mens, een caudalaesie Margo Kauwenberg, 32 Vraag aan de dokter Wat kun je doen aan pijn?, 34 Caudalaesie Haptotherapie, 37 Hoge dwarslaesie Uit bed gehaald door een robot?, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2017 02 16-12-2018
Tags: 6 Leren van elkaars ervaring | 10 Seksualiteit zit vooral in je hoofd | 12 Het waren weer prachtige dagen! | 19 Volgende stappen exoskelet | 23 Bijscholing voor vrijwilligers | 26 Hoofdartikel: Kwaliteit continentiehulpmiddelen beschermd | 29 Behandelaars bijeenOp 20 mei had het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap het jaarcongres bij Heliomare. | Columns, 7 Burugo Smartphone, 17 Jos Hendriks Tandenborstel, 35 Jos Dekkers Ruim baan voor technologische vernieuwing! | Rubrieken 5 De oplossing Fitnessspalken voor Carsten Jansen, 8 Voor / na Nicole Arends, 14 Mooie dingen Coen de Rooij, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 2, 20 Ongehinderd Uitgankelijkheid: iedereen veilig naar buiten, 24 Het onderzoek Met onder meer: brain-computerinterface, 31 De regels Snel aanpassen ondanks bestemmingsplan, 32 Een mens, een dwarslaesie Toine Welling, 34 Vraag aan de dokter Arm- en handchirurgie: wat is mogelijk?, 36 Caudalaesie Leren leven met een caudalaesie, 39 Hoge dwarslaesie Staan met een elektrische rolstoel, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2017 01 16-12-2018
Tags: 6 Rolstoelbingo! | 10 Meten is (w)eten | 12 ‘Het lichaam van iemand die veel zit, werkt wezenlijk anders’ | 20 Je kunt er weer bij zijn… | 21 Een bijzondere fotoreportage | 26 Hoofdartikel: Nazorg: van reparatie naar preventie | 29 Allemaal resultaten! | Columns, 7 Burugo Dwarslaesie voor dummies, 17 Jos Hendriks Vi, 37 Jos Dekkers Woningaanpassing Wmo moet sneller | Rubrieken, 5 De oplossing Een zitaanpassing voor Ruud Hack, 8 Voor / na Leo Oldenkotte ,14 Mooie dingen Onno van Witteloostuyn, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 1, 19 De achterban ‘Wacht niet tot je omvalt!’, 22 Het onderzoek Met onder meer: Elektrostimulatie tegen decubitus, 24 Ongehinderd ‘Actieplannen moeten nu ook waar worden gemaakt!’, 33 De regels Gemeente huurt deskundigheid in bij woningaanpassing, 34 Een mens, een dwarslaesie ‘Ik heb heel veel aan die sport gehad’, 36 Vraag aan de dokter Hoe zit dat met darmspoelen?, 38 Caudalaesie Als je pijn hebt, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2016 04 16-12-2018
Tags: 6 ‘Zelf weet je het beste wat goed voor je is’ | 10 Zichtbaar een andere tijd | 12 ‘De techniek is met ons’ | 16 Een dag zoals die hoort te zijn | 18 Dankjewel Jan! | 19 Bijzondere leden | 26 Hoofdartikel: Veertig jaar DON - Nog steeds een schakel | Columns, 1 1 Burugo ONZIN!, 21 Paul Asselbergs Wie wat bewaart..., 25 Jos Dekkers We werken door!, 31 Jos Hendriks Daar wil je toch niet bijhoren... | Rubrieken, 5 De oplossing Ski-aanpassing voor Linda van Impelen, 8 Voor / na Feestkleding voor Marianne Kasbergen, 14 Mooie dingen Ben Roest, 20 Ongehinderd ‘Er kan al zoveel meer dan vroeger!’ 22 Het onderzoek Met onder meer: Veertig jaar dwarslaesieonderzoek, 29 De achterban ‘Het is net een gewoon huwelijk’, 30 Vraag aan de dokter Wat is er op medisch gebied veranderd?, 33 De regels Letselschade regelen door de jaren heen, 34 Een mens, een dwarslaesie ‘Je kunt er alleen maar bij winnen’, 36 Caudalaesie De TOMAX-procedure, 39 Hoge dwarslaesie Veertig jaar wateren, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging