Het Magazine gedeelte is alleen toegankelijk voor DON-leden

U dient in te loggen als DON-lid om deel te nemen aan dit platform.

TitelJaarUitgaveAangemaakt 
Dwarslaesie Magazine 2021 01 03-03-2021
Tags:INHOUD | 6 Toegankelijk tuinieren, Er is nu een Facebookgroep voor tuin- en natuurliefhebbers met een lichamelijke beperking. | 8 Op vakantie in eigen land Nederland is een fijn vakantieland. Een paar tips. | 10 Love potion number 9 Onder deze titel hield de Amerikaanse seksuoloog Mitchell Tepper een workshop tijdens het eerste Love Abilities Festival, eind vorig jaar. | 20 Meerdere laesies in één familie. De kans om een dwarslaesie te krijgen is statistisch gezien niet groot. Hoeveel pech heb je dan als er in je familie meerdere mensen met een laesie zijn? | 22 Méér dan een wedstrijd De Cybathlon is een internationale krachtmeting tussen ontwikkelaars van technologieën die van belang zijn voor mensen met een beperking. | 26 ‘Meepraten in Den Haag is belangrijker dan ooit’ Kort nadat Jacob Zuurmond startte als voorzitter van DON vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dé tijd om van je te laten horen als belangenorganisatie, zegt hij. ‘Elk besluit van Den Haag heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. We moeten daarom vol op de bal bij het nieuwe kabinet om het zorgbeleid zoveel mogelijk te beïnvloeden.’ | COLUMNS | 7 Burugo, Niet spuwen! 15 Mieke van Oss, Shit, 35 Jacob Zuurmond, Een onbarmhartige overheid | RUBRIEKEN | 5 Vraag aan de lezer Heb je ook léuke dingen meegemaakt in coronatijd? 12 Mooie dingen Petra Jorissen, 14 Ik en mijn laesie Arnold van den Heurik, 17 In beweging Sportadvies, 18 Ongehinderd Vakantiebestemming: Nederland, 24 Het onderzoek Onder andere: Fitter door de HandbikeBattle, 29 Doe er eens wat aan! Waarom is mijn ligfiets zo belachelijk duur?, 32 Een mens, een laesie Monique de Boer, 34 Vraag aan ... de rolstoelvaardigheidsdeskundige, Kan ik als rolstoeler vaardigheden bijleren? 37 De regels Waarom duren letselschadezaken zo lang?, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2020 04 30-11-2020
Tags:INHOUD | 6 Maak het mooier. Een paar tips om je hulpmiddel mooier te maken. | 8 Prijs voor onderzoek herbruikbare katheters Bertil Blok, uroloog bij het Erasmus MC, won een prijs voor onderzoek naar herbruikbare blaaskatheters. | 9 Weer gamen Bij revalidatiecentra werken specialisten die individuele aanpassingen maken voor mensen met een laesie. Bijvoorbeeld om te kunnen gamen. | 10 Liefde laat zich niet beperken Hoe is het om een relatie te hebben als je allebei een lichamelijke beperking hebt? Mensen die hier ervaring mee hebben, vertellen erover. | 20 ‘Als het lukt om om te denken, heb je een beter leven’ Op 3 juni 2020 stierf Marc de Hond op 42-jarige leeftijd. Een gesprek met zijn broer Brian. | 22 De Landelijke Laesiedag, anders dan anders. Het coronavirus heeft veel veranderd, en ook de Landelijke Laesiedag op 10 oktober. | 26 Corona: gevolgen voor mensen met een laesie In het voorjaar werd Nederland geconfronteerd met een ‘intelligente lockdown’ om Covid-19 een halt toe te roepen. Wat hield dit in voor mensen met een laesie? | 29 Nieuw soort revalidatieafdeling. Voor het eerst wordt binnen een in dwarslaesie gespecialiseerd revalidatiecentrum een afdeling ingericht voor mensen die zelf niet aan intensieve revalidatie deelnemen. | 32 Acht jaar voorzitterschap: een terugblik. Jos Dekkers kijkt terug op de tijd dat hij voorzitter was van DON. RUBRIEKEN | 5 Vraag aan de lezer Welke rol speelt je laesie in je dromen?, 12 Mooie dingen Niek de Jonge5, 14 Ik en mijn laesie Ria Bakker, 17 In beweging Onbeperkte Elfstedentocht, 18 Ongehinderd Er even tussenuit in de donkere dagen, 24 Het onderzoek Onder andere: gezondheidsproblemen bij caudalaesie, 30 Een mens, een laesie Esther Vergeer, 34 Vraag aan … de revalidatiearts Spasticiteit... Wat moet je ermee? 37 De regels Aansprakelijkheid bij sportongevallen - 2, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging. | Columns | 7 Burugo Dromen zijn bedrog, 15 Mieke van Oss Ik dans, ik ren, 35 Jacob Zuurmond Petje af!
Dwarslaesie Magazine 2020 03 28-08-2020
Tags:6 Het land op. Chiel Kruidhof houdt van het boerenleven. Hij kan het land weer op dankzij een speciaal voor hem gebouwde rolstoelmachine. | 8 ‘Het doet heel veel met je’ Veel mensen met een laesie hebben het meegemaakt: om medische redenen moet je lange tijd in bed blijven. Het verschilt erg hoe dit wordt ervaren, maar altijd is het zwaar. | 10 Daten met een laesie Als je een handicap hebt, is daten ingewikkelder. Vijf mensen met een dwarslaesie - allen rolstoelgebruiker - vertellen over hun ervaringen. | 20 Neurostimulatie breder toegepast Het bedrijf GTX Medical kreeg een speciale status waardoor in Amerika meer mensen met een incomplete dwarslaesie van neurostimulatie gebruik kunnen gaan maken. | 20 Check je zit! Veel rolstoelgebruikers zitten en rijden niet goed. Een nieuwe website biedt informatie die helpt om beter te zitten en rijden. | 22 In Nederland leven met een laesie Afgelopen jaren heeft een groot internationaal onderzoek plaatsgevonden naar de leefsituatie van mensen met een laesie. Het Nederlandse deel is inmiddels afgerond. | 26 Kwaliteit decubituszorg schiet tekort Decubitus komt veel voor bij mensen met een dwarslaesie. Genezing is een lang en onzeker traject, met vaak wekenlange bedrust en wachtlijsten voor een eventuele operatie. ‘Goede zorg bespaart geld en vooral ook leed.’ | 29 Lokale behandeling van zenuwpijn Onderzoek liet zien dat mensen van alles doen tegen zenuwpijn, maar een middel dat voor een grotere groep goed werkt is nog niet gevonden. crèmes lijken een veelbelovende nieuwe mogelijkheid. | 30 Aandacht voor psychische zorg Bij de acht in laesies gespecialiseerde revalidatiecentra is een psychologische screening ingevoerd. Ook is er aandacht voor psychologische begeleiding na de revalidatie. | RUBRIEKEN | 5 Vraag aan de lezer Aan welke verspilling erger jij je? | 12 Mooie dingen Tineke Dirks | 14 Ik en mijn laesie Bo Rijvers | 17 In beweging Roelstoeltennis | 18 Ongehinderd We mogen weer naar binnen | 24 Het onderzoek Met onder meer: Toch spierreactie bij een complete dwarslaesie | 32 Een mens, een dwarslaesie Manon Arends | 34 Vraag aan … de fysiotherapeut Overbelasting: wat kun je ertegen doen? | 37 De regels Aansprakelijkheid bij sportongevallen | 39 Vraag en aanbod | 40 Onze vereniging | COLUMNS | 7 Burugo Middelpuntvliedende kracht | 15 Mieke van Oss Hallo! | 35 Jos Dekkers Keuzevrijheid katheters onder druk
Dwarslaesie Magazine 2020 02 08-06-2020
Tags:Inhoud | 6 De Nederlandse natuur in | Lekker naar buiten, de natuur in, is niet vanzelfsprekend als je in een rolstoel zit of slecht ter been bent. Maar er zijn steeds meer toegankelijke wandelpaden. | 8 ‘Vandaag is een leuke dag, morgen zien we wel weer’ Miriam Sanders is mantelzorger van haar man Hans, die twintig jaar een dwarslaesie heeft. | 10 Motor van de vereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland draait bijna volledig op vrijwilligers. Vier mensen vertellen wat ze doen en waarom. | 18 ‘Zo kun je anderen vooruit helpen’ | revalidatiekennis werd gedeeld met een revalidatiecentrum in Oekraïne. | 22 Minder bureaucratie, meer communicatie, bij het aanvragen en leveren van hulpmiddelen gaat veel mis. Daarom zijn normen geformuleerd: het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen. | 26 ‘Contact met lotgenoten helpt’ Jaarlijks loopt een klein aantal kinderen een dwarslaesie op. Voor ouders en kind is dit het begin van een zware en onzekere periode. Contact met andere ouders en kinderen met een dwarslaesie kan steun bieden. | 29 Looprevalidatie ná de revalidatie Reade heeft een nieuw behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een incomplete dwarslaesie | COLUMNS, 7 Burugo Anderhalve meter | 15 Mieke van Oss Afstand | 33 Jos Dekkers Kwetsbaar | RUBRIEKEN, 5 Vraag aan de lezer Wat helpt bij jou tegen neuropathische pijn? | 12 Mooie dingen Funda Müjde | 14 Ik en mijn laesie Paul Asselbergs | 17 In beweging Tafeltennis | 20 Ongehinderd Uitstapjes buiten | 24 Het onderzoek Onder andere: ‘Stappentellers’ voor de rolstoelgebruiker | 30 Een mens, een dwarslaesie Ruud Rijnbeek | 32 Vraag aan de revalidatiearts Wat moeten we weten over corona en dwarslaesie? 35 De regels De rekenrente is verlaagd! | 36 Lopers met een laesie Loophulpmiddelen – 2 | 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2020 01 02-03-2020
Tags:Inhoud | 6 ‘Hoe fijn is het om elkaar te kunnen inspireren’ Onlangs startte DON op Facebook een besloten groep voor jonge mensen met een laesie. | 8 Vakantieverhalen 4 Veel mensen maken in deze tijd van het jaar plannen voor de zomervakantie. Om in de stemming te komen een paar verhalen van reizende rolstoelers. | 10 De kracht van liefde Zanger Koos Alberts moest na een auto-ongeluk in 1987 verder door het leven met een hoge dwarslaesie. In september 2018 overleed hij. Zijn dochter Christa schreef een boek over zijn leven. | 18 De onontdekte laesie Een ruggenmergbeschadiging kan lang onontdekt blijven. Voor de betrokkene betekent het: niet de juiste behandeling en niet het juiste begrip. | 22 Naar het buitenland voor intensieve neurorevalidatie Katelijne Langezaal en Lars de Beer reisden voor intensieve neurotherapie naar Californië. | 29 Innovatieprijs voor beweegbril De Medische Inspirator-prijs 2019/2020 werd gewonnen door een augmented-reality-bril. | 26 Het begint met een droom Ingrijpende verbeteringen beginnen meestal met een droom, een ver ideaal. Dat geldt ook voor DwarslaesieNet, een landelijk netwerk van gespecialiseerde zorgverleners waar DON zich voor inzet. Door Ineke Hazelzet en Anneke Collet | Rubrieken | 5 Vraag aan de lezer Welke reactie is je bijgebleven? | 12 Mooie dingen Salvador Rooijmans | 14 Ik en mijn laesie Randolf Keizer | 16 Doe er eens wat aan! Gooi minder urinezakken weg! | 17 In beweging Handbikeroutes | 20 Ongehinderd Voorjaarstips | 24 Het onderzoek Interview met Luc van der Woude | 30 Een mens, een dwarslaesie Eric Derks | 32 Vraag aan ... Katheters, welke keuzes zijn er eigenlijk? | 35 De regels Een slapend dienstverband mag niet | 36 Lopers met een laesie Loophulpmiddelen - deel 1 | 39 Vraag en aanbod | 40 Onze vereniging | 7 Burugo Snipperdag | 15 Mieke van Oss Mystery guest | 33 Jos Dekkers Mijn meest zichtbare ongemak is mijn kleinste ongemak
Brochure Voeding, gewicht en gezondheid voor mensen met een dwarslaesie 2019 1 06-03-2020
Tags:Voeding, gewicht en gezondheid voor mensen met een dwarslaesie | folder
Dwarslaesie Magazine 2019 04 28-11-2019
Tags:6 Zwemmen voor het geld. Regelmatig zijn er initiatieven om geld in te zamelen voor DON of voor innovatie en onderzoek. Drie mooie voorbeelden. | 8 Nog te weinig bekend: de progressieve laesie De laesie zoals veel mensen die kennen is een voldongen feit. De progressieve laesie is nog veel minder bekend. | 10 Een laesie door schuld van een ander. Wat doet het met je als je een laesie oploopt door toedoen van een ander? Tijn van Diemen begeleidt revalidanten bij het verwerken. | 16 Genezing van het ruggenmerg: gaat dat gebeuren? Wat is de stand van zaken in het onderzoek naar genezing van ruggenmergletsel? Revalidatiearts Janneke Stolwijk gaf een lezing over dit onderwerp. | 18 Voor het eerst op de Landelijke Laesiedag Op de Landelijke Laesiedag spraken we twee nieuwe leden van DON. Wat vonden ze van de dag? | 22 ‘Arbeidsrevalidatie kan nog beter’ Goede arbeidsrevalidatie is van groot belang, zegt revalidatiearts Ellen Roels. | 26 Het maakt nogal uit waar je bent’ In de Rolstoel Roadmovie laat Mari Sanders zien hoe mensen met een beperking in verschillende Europese landen benaderd worden | RUBRIEKEN, 5 De oplossing ‘Zo kan ik toch weer het ijs op’,12 Mooie dingen Jolanda Kieneker, 14 Ik en mijn laesie Lucas Vieites, 17 In beweging Zitskiën, 20 Ongehinderd Weekendje weg?, 24 Het onderzoek Interview met neurochirurg Wilco Peul 29 Doe er eens wat aan! CBR, het gaat om rijvaardigheid!, 30 Een mens, een dwarslaesie Theo en Dorine te Winkel, 32 Vraag aan de dokter Veel bereikt en veel werk aan de winkel, 35 De regels De bescherming van fietsers en voetgangers, 36 Lopers met een laesie Looptraining met virtual reality, 39 Vraag en aanbod,40 Onze vereniging | COLUMNS 7 Burugo Pech!, 15 Mieke van Oss Houdbaarheidsdatum, 33 Jos Dekkers Te krap budget schaadt kwaliteit .revalidatie
Dwarslaesie Magazine 2019 03 03-09-2019
Tags:Tags:6 ‘Een bizarre en leerzame ervaring’ | 8 Kennis delen met het buitenland | 10 Nazorg: onderzoek toont dat het loont | 17 Een laesie door lachgas | 22 ‘Linksom of rechtsom blijven we naar ingangen zoeken’ | 26 ‘De ontoegankelijkheid in Nederland is beschamend’ | COLUMNS | 7 Burugo Keuken | 15 Mieke van Oss Zware zorg | 33 Jos Dekkers Kwaliteit revalidatie vergt nieuwe impuls | RUBRIEKEN | 5 De oplossing ‘Dit heeft een gave uitstraling’ | 12 Mooie dingen Kees Smit | 14 Ik en mijn laesie Niels Dijkstra | 16 De regels Wmo en aansprakelijkheid | 19 In beweging Zeilen | 20 Ongehinderd Paar dagen weg? Volg een route | 24 Het onderzoek Onder andere: Beweegrichtlijn in beeld gebracht | 29 Doe er eens wat aan! Gemeenten, voorkom onnodig parkeergedoe! | 30 Een mens, een dwarslaesie Frans Corstens | 32 Vraag aan de dokter Ademhalingsproblemen en autonome dysreflexie | 34 Lopers met een laesie Nadenken over zelfmanagement | 37 Hoge dwarslaesie Omleiding van pezen en zenuwen onderzocht | 39 Vraag en aanbod | 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2019 02 03-06-2019
Tags:6 Op weg naar de battle, Op 13 juni vindt de jaarlijkse HandbikeBattle plaats.Twee mensen uit het team van Adelante houden een verslag bij. | 8 Terugkijken op Stuk Eerder dit jaar zond de VPRO de vierdelige serie Stuk uit, waarin ook mensen met een dwarslaesie worden gevolgd. Een terugblik. | 10 Heb je een vraag op laesiegebied? Op www.dwarslaesie.nl is veel informatie te vinden. Maar soms is het onduidelijk welke informatie nou waar staat. Daarom een overzicht: met welke vraag kun je waar terecht? | 17 Eerder zitten bij decubitus. Bij Rijndam Revalidatie werd het behandelprogramma Zitten met decubitus op de tubers ontwikkeld. | 22 ‘Voor mij was dit de beste keuze’Soms blijkt een operatie de beste oplossing bij continentieproblemen. | 26 Huishoudboekje afstemmen op nieuwe uitdagingen Voorzitter Jos Dekkers vertelt over de inkomsten en uitgaven van DON. En licht toe dat DON dringend behoefte heeft aan professionele ondersteuning op beleidsmatig gebied. | Columns: 7 Burugo Henk en Thea 15 Mieke van Oss Mee-eters 33 Jos Dekkers Exoskelet, klaar voor opname in basispakket? | Rubrieken: 5 De oplossing, 12 Mooie dingen Matt van der Donk, 14 Ik en mijn laesie Elise Adriaanse, 16 De regels Zorgschade, 19 In beweging Rolstoelrugby, 20 Ongehinderd Weer of geen weer, 24 Het onderzoek Marcel Post herbenoemd, 29 Doe er eens wat aan! Wij willen een dokter met overzicht!, 30 Een mens, een dwarslaesie Aad Zwaard, 32 Vraag aan de dokter Neurogene heterotope ossificatie en posttraumatische syringomyelie, 34 Lopers met een laesie Er is hulp, ook na jaren, 37 Hoge dwarslaesie Een hoge dwarslaesie in Vlaanderen, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2019 01 04-03-2019
Tags:6 Voeding, gewicht en gezondheid nieuwe brochure voor mensen met een dwarslaesie. | 8 Rollend op reis | 10 Beter lopen met neurostimulatie Sjaak Deckers, directeur van GTX Medical, geeft uitleg over neurostimulatie, een interessante nieuwe techniek. | 12 Euthanasiemogelijkheid biedt ook uitzicht op leven | 22 Anabole steroïden als therapeutisch middel? | 26 Onderzoek achterban DON levert inzichten én vrijwilligers op | Columns: 7 Burugo Keukentafelgesprek 17 Mieke van Oss Omdenken 33 Jos Dekkers Spontaniteit, weg ermee! | Rubrieken: 5 De oplossing Weer zelf dingen pakken 14 Mooie dingen Alok Blondé 16 Ik en mijn laesie Ton Kempers 19 In beweging De handbikegroep 20 Ongehinderd Toegankelijke restaurants 24 Het onderzoek Onder andere: Uitkomsten na dwarslaesie 29 De regels Eigen bijdragen Wmo en Wlz 30 Een mens, een dwarslaesie Nicola Dutto 32 Vraag aan de dokter Osteoporose 34 Lopers met een laesie TOMAX-procedure 37 Hoge dwarslaesie Tillift op de rolstoel 39 Vraag en aanbod 40 Onze vereniging