Het Magazine gedeelte is alleen toegankelijk voor DON-leden

U dient in te loggen als DON-lid om deel te nemen aan dit platform.

TitelJaarUitgaveAangemaakt 
Dwarslaesie Magazine 2019 04 28-11-2019
Tags:6 Zwemmen voor het geld. Regelmatig zijn er initiatieven om geld in te zamelen voor DON of voor innovatie en onderzoek. Drie mooie voorbeelden. | 8 Nog te weinig bekend: de progressieve laesie De laesie zoals veel mensen die kennen is een voldongen feit. De progressieve laesie is nog veel minder bekend. | 10 Een laesie door schuld van een ander. Wat doet het met je als je een laesie oploopt door toedoen van een ander? Tijn van Diemen begeleidt revalidanten bij het verwerken. | 16 Genezing van het ruggenmerg: gaat dat gebeuren? Wat is de stand van zaken in het onderzoek naar genezing van ruggenmergletsel? Revalidatiearts Janneke Stolwijk gaf een lezing over dit onderwerp. | 18 Voor het eerst op de Landelijke Laesiedag Op de Landelijke Laesiedag spraken we twee nieuwe leden van DON. Wat vonden ze van de dag? | 22 ‘Arbeidsrevalidatie kan nog beter’ Goede arbeidsrevalidatie is van groot belang, zegt revalidatiearts Ellen Roels. | 26 Het maakt nogal uit waar je bent’ In de Rolstoel Roadmovie laat Mari Sanders zien hoe mensen met een beperking in verschillende Europese landen benaderd worden | RUBRIEKEN, 5 De oplossing ‘Zo kan ik toch weer het ijs op’,12 Mooie dingen Jolanda Kieneker, 14 Ik en mijn laesie Lucas Vieites, 17 In beweging Zitskiën, 20 Ongehinderd Weekendje weg?, 24 Het onderzoek Interview met neurochirurg Wilco Peul 29 Doe er eens wat aan! CBR, het gaat om rijvaardigheid!, 30 Een mens, een dwarslaesie Theo en Dorine te Winkel, 32 Vraag aan de dokter Veel bereikt en veel werk aan de winkel, 35 De regels De bescherming van fietsers en voetgangers, 36 Lopers met een laesie Looptraining met virtual reality, 39 Vraag en aanbod,40 Onze vereniging | COLUMNS 7 Burugo Pech!, 15 Mieke van Oss Houdbaarheidsdatum, 33 Jos Dekkers Te krap budget schaadt kwaliteit .revalidatie
Dwarslaesie Magazine 2019 03 03-09-2019
Tags:Tags:6 ‘Een bizarre en leerzame ervaring’ | 8 Kennis delen met het buitenland | 10 Nazorg: onderzoek toont dat het loont | 17 Een laesie door lachgas | 22 ‘Linksom of rechtsom blijven we naar ingangen zoeken’ | 26 ‘De ontoegankelijkheid in Nederland is beschamend’ | COLUMNS | 7 Burugo Keuken | 15 Mieke van Oss Zware zorg | 33 Jos Dekkers Kwaliteit revalidatie vergt nieuwe impuls | RUBRIEKEN | 5 De oplossing ‘Dit heeft een gave uitstraling’ | 12 Mooie dingen Kees Smit | 14 Ik en mijn laesie Niels Dijkstra | 16 De regels Wmo en aansprakelijkheid | 19 In beweging Zeilen | 20 Ongehinderd Paar dagen weg? Volg een route | 24 Het onderzoek Onder andere: Beweegrichtlijn in beeld gebracht | 29 Doe er eens wat aan! Gemeenten, voorkom onnodig parkeergedoe! | 30 Een mens, een dwarslaesie Frans Corstens | 32 Vraag aan de dokter Ademhalingsproblemen en autonome dysreflexie | 34 Lopers met een laesie Nadenken over zelfmanagement | 37 Hoge dwarslaesie Omleiding van pezen en zenuwen onderzocht | 39 Vraag en aanbod | 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2019 02 03-06-2019
Tags:6 Op weg naar de battle, Op 13 juni vindt de jaarlijkse HandbikeBattle plaats.Twee mensen uit het team van Adelante houden een verslag bij. | 8 Terugkijken op Stuk Eerder dit jaar zond de VPRO de vierdelige serie Stuk uit, waarin ook mensen met een dwarslaesie worden gevolgd. Een terugblik. | 10 Heb je een vraag op laesiegebied? Op www.dwarslaesie.nl is veel informatie te vinden. Maar soms is het onduidelijk welke informatie nou waar staat. Daarom een overzicht: met welke vraag kun je waar terecht? | 17 Eerder zitten bij decubitus. Bij Rijndam Revalidatie werd het behandelprogramma Zitten met decubitus op de tubers ontwikkeld. | 22 ‘Voor mij was dit de beste keuze’Soms blijkt een operatie de beste oplossing bij continentieproblemen. | 26 Huishoudboekje afstemmen op nieuwe uitdagingen Voorzitter Jos Dekkers vertelt over de inkomsten en uitgaven van DON. En licht toe dat DON dringend behoefte heeft aan professionele ondersteuning op beleidsmatig gebied. | Columns: 7 Burugo Henk en Thea 15 Mieke van Oss Mee-eters 33 Jos Dekkers Exoskelet, klaar voor opname in basispakket? | Rubrieken: 5 De oplossing, 12 Mooie dingen Matt van der Donk, 14 Ik en mijn laesie Elise Adriaanse, 16 De regels Zorgschade, 19 In beweging Rolstoelrugby, 20 Ongehinderd Weer of geen weer, 24 Het onderzoek Marcel Post herbenoemd, 29 Doe er eens wat aan! Wij willen een dokter met overzicht!, 30 Een mens, een dwarslaesie Aad Zwaard, 32 Vraag aan de dokter Neurogene heterotope ossificatie en posttraumatische syringomyelie, 34 Lopers met een laesie Er is hulp, ook na jaren, 37 Hoge dwarslaesie Een hoge dwarslaesie in Vlaanderen, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2019 01 04-03-2019
Tags:6 Voeding, gewicht en gezondheid nieuwe brochure voor mensen met een dwarslaesie. | 8 Rollend op reis | 10 Beter lopen met neurostimulatie Sjaak Deckers, directeur van GTX Medical, geeft uitleg over neurostimulatie, een interessante nieuwe techniek. | 12 Euthanasiemogelijkheid biedt ook uitzicht op leven | 22 Anabole steroïden als therapeutisch middel? | 26 Onderzoek achterban DON levert inzichten én vrijwilligers op | Columns: 7 Burugo Keukentafelgesprek 17 Mieke van Oss Omdenken 33 Jos Dekkers Spontaniteit, weg ermee! | Rubrieken: 5 De oplossing Weer zelf dingen pakken 14 Mooie dingen Alok Blondé 16 Ik en mijn laesie Ton Kempers 19 In beweging De handbikegroep 20 Ongehinderd Toegankelijke restaurants 24 Het onderzoek Onder andere: Uitkomsten na dwarslaesie 29 De regels Eigen bijdragen Wmo en Wlz 30 Een mens, een dwarslaesie Nicola Dutto 32 Vraag aan de dokter Osteoporose 34 Lopers met een laesie TOMAX-procedure 37 Hoge dwarslaesie Tillift op de rolstoel 39 Vraag en aanbod 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2018 04 10-12-2018
Tags:6 Dwarslaesie in cijfers | 8 Ik en mijn laesie | 10 Goed zitten, goed rijden | 12 Elektrostimulatie naar de eerste lijn | 16 Landelijke Laesiedag | 22 In memoriam Jos Hendriks | 26 Dwarslaesiezorg door de jaren heen | 37 Tips voor betere verstrekking Wmo-voorzieningen | Columns: 7 Burugo Au!, 22/23 Jos Hendriks Toegankelijk, 33 Jos Dekkers | Rubrieken: 5 De oplossing Fotograferen met een drone, 14 Mooie dingen Henri Aardse, 19 In beweging Liesbeth van Baardwijk, 20 Ongehinderd Overdekte uitstapjes, 24 Het onderzoek Decubitus onder de loep, 29 De regels Schadevergoeding en bijstandsuitkering, 30 Een mens, een dwarslaesie Sylvan Canrinus, 32 Vraag aan de dokter Verstoorde temperatuurregulatie, 34 Lopers met een laesie Eigen regie bij fysiotherapie, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2018 03 10-12-2018
Tags:6 Vliegen! | 8 Gratis en handig | 10 Iedereen zijn eigen battle | 12 ‘Verwerking verschilt van mens tot mens’ | 16 De vrijwilligersbijeenkomst | 22 Nuttige informatie op de SupportBeurs | 26 Dwarslaesietop: revalidatie onder de loep | Columns: 7 Burugo, Niet voor bedoeld, 17 Jos Hendriks, Hoesten, 35 Jos Dekkers Wij zoeken versterking! | Rubrieken: 5 De oplossing Tasje voor katheters, 14 Mooie dingen Mike Kool, 19 In beweging Sharon Schleepen, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Met onder meer: leren van de HandbikeBattle, 31 De regels Autonome dysregulatie en de Wlz, 32 Een mens, een dwarslaesie Cees Roest, 34 Vraag aan de dokter Urineweginfecties, 36 Lopers met een laesie Stappen zetten met je laesie, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging.
Dwarslaesie Magazine 2018 02 10-12-2018
Tags:6 Voeding verdient veel meer aandacht | Passie in beeld | 8 ‘Zeg het met muziek’ | 10 Bijeenkomst voor mensen met een hoge 12 dwarslaesie | 16 Ook Yaron loopt voor DON | 22 Bewegen met een dwarslaesie | 26 Kan het ooit genezen? | 36 Koninklijke onderscheiding voor Frans Penninx | Columns: 7 Burugo Zitten is het nieuwe roken, 17 Jos Hendriks,Dan leg ik mijn hoofd tegen jouw borsten, 21 Jos Dekkers, Zorgverzekeraars: betrek DON bij jullie zorginkoop! | Rubrieken: 5 De oplossing Spiegel voor zelfkatheterisatie, 14 Mooie dingen Hanneke Dijkstra, 19 In beweging Jan Peter en Greta Gijse, 20 Ongehinderd Genieten van het water, 24 Het onderzoek Met onder meer: Vader of moeder worden na een dwarslaesie, 31 De regels: Nieuw: een wet voor vergoeding van affectieschade, 32 Een mens, een dwarslaesie Rolf Leefkens, 34 Vraag aan de dokter, Een laesie en lopen: eenheid en verscheidenheid, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2018 01 28-11-2018
Tags:6 Woningaanpassing | 8 Niek de Jonge | 10 Gezond en actief door coaching | 12 Een regiodag vol vitaliteit | 19 Handbiken voor het goede doel | 20 Vraagbaak op internet | | 26 Het kan beter het moet beter | 29 Topsport paralympische winterspelen | Columns: Burugo Nooduitgang, Jos Hendriks, De rol van de behanger, Jos Dekkers, Ervaringskennis bij zorgvernieuwing | Rubrieken: De oplossing, wegklapbaar douchegordijn, Mooie dingen, Marijke van der Neut, In beweging, Bas Parinussa, Ongehinderd, bijna lente, Het onderzoek, trainen met exoskelet, De regels, onafhankelijke cliëntondersteuning, Een mens een dwarslaesie, Laurens Hodes, Vraag aan de dokter, Wat kun je doen aan pijn, Caudalaesie, op de barricades, Hoge dwarslaesie, Informatiedag Utrecht
Dwarslaesie Magazine 2017 04 16-12-2018
Tags:6 6 Stel je eens voor… | 8 Studenten brengen techniek verder | 10 Soms wordt het te zwaar | 12 Een mooie Schakeldag | 19 Jeroen Kooij: een jaar met een dwarslaesie | 22 Gezond oud worden met een laesie | 26 Hoofdartikel: Belangen behartigen: het moet ook lokaal | Columns, 7 Burugo Fred, 17 Jos Hendriks Kwaliteit!, 35 Jos Dekkers, Mijn rolstoel is mijn kleinste ongemak | Rubrieken, 5 De oplossing Tandenborstelaanpassing voor Nico Jonk, 14 Mooie dingen Mustafa Kör, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 4, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Ervaringsdeskundigheid onder de loep, 31 De regels Speciale regeling motorrijtuigenbelasting,32 Een mens, een caudalaesie Mirande Bakker, 34 Vraag aan de dokter Wat kun je doen aan pijn?, 36 Caudalaesie Een fysiotherapeut met kennis van zaken ,39 Hoge dwarslaesie Save the date, 41 Vraag en aanbod, 42 Onze vereniging
Dwarslaesie Magazine 2017 03 16-12-2018
Tags:6 Bingo! | 10 Leven met je onzichtbare laesie | 12 Wat je moet weten over handbiken | 18 ‘Ik ben letterlijk uit het dal gefietst’ | 21 Keuze-instrumenten beschikbaar | 22 ‘Zorgbureaucratie is een crime’ | 26 Hoofdartikel: Tien knelpunten aangepakt | Columns, 7 Burugo Toegankelijkheid, 17 Jos Hendriks, Ik zit!, 33 Jos Dekkers, Lokale belangenbehartiging is nu extra belangrijk | Rubieken, 5 De oplossing Camera-aanpassing voor Mike Kool, 8 Voor / na Marijke Smits, 14 Mooie dingen Anneke de Swart, 16 43 jaar bijzondere vakanties Deel 3, 20 Ongehinderd Toegankelijke uitjes, 24 Het onderzoek Met onder meer: Wat doet het met je lichaamsbeeld?, 29 De regels Daar gaat je letselschadeuitkering?, 30 Een mens, een caudalaesie Margo Kauwenberg, 32 Vraag aan de dokter Wat kun je doen aan pijn?, 34 Caudalaesie Haptotherapie, 37 Hoge dwarslaesie Uit bed gehaald door een robot?, 39 Vraag en aanbod, 40 Onze vereniging