Gedragsregels DwarslaesieForum


  • - Berichten op dit forum moeten voldoen aan de geldende fatsoensnormen. De redactie beoordeelt of dit al dan niet het geval is.
  • - Het is niet toegestaan om privĂ© gegevens van anderen te publiceren (telefoonnummers en adressen).
  • - Je mag geen informatie opnemen die auteursrechtelijk beschermd is (knippen en plakken uit andere sites).
  • - Je publicatie mag niet commercieel zijn.
  • - Berichten in strijd met bovenstaande regels zullen door de redactie worden verwijderd.
  • - Als je een nieuwe discussie wil starten, controleer eerst of er al een soortgelijke discussie aan de gang is.
  • - Beperk je tot het onderwerp als je deelneemt aan een discussie.
  • - Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.

De redactie van het DwarslaesieForum behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment te wijzigen en zal je daar waar mogelijk van op de hoogte stellen. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden en gedragsregels te controleren op wijzigingen. Als gebruiker sta je toe dat de door jou opgegeven informatie en jouw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven.