De ervaringsdeskundigen zijn alleen toegankelijk voor DON-leden

U dient in te loggen als DON-lid om deel te nemen aan dit platform.

DE DON ervaringsdeskundigen

DON-leden en mensen met een nieuwe dwarslaesie of caudalaesie die in een revalidatiecentrum behandeld worden, kunnen een beroep doen op de ervaringskennis van de DON-vrijwilligers. Sinds het bestaan van onze vereniging (1976) kan dat al binnen de verzorgingsgebieden van de revalidatiecentra. Met dit smoelenboek is het nu ook eenvoudig om elkaar landelijk ‘op te zoeken’. Hier stellen de ervaringsdeskundigen zich voor. Ieder geeft daarbij aan wat zijn/haar specialisaties zijn en hoe contact kan worden opgenomen.